Translate

divendres, 10 de novembre de 2017

Hem observat que tots els negocis s'inicien amb una Idea Orientad'Or , Experiències enriquidores en diversitat de sectors i col·lectius

Perquè tothom inverteix en infraestructures, campanyes, tecnologia, publicitat de dubtosa o inexistent eficàcia,
aquesta és una nova Visió per dinamitzar i invertir en el valor amb més potencial: LES PERSONES.Hem observat que tots els negocis s'inicien amb una Idea ...

Idees que sorgeixen amb il·lusió, apassionament, efervescència, temors, incomprensions, optimisme i pessimisme, en els indrets i situacions més inesperades 
Idees, que són incubades, contrastades, que s'enriqueixen amb d'altres punts de vista, han generat prosperitat,  Idees , com ara aquesta, són les "bones noves idees  VooleRambles    
en el mapa es veu tot mes clar  Sessions per promoure Una Millor Actitud   Veure en el mapa  millores en les relacions satisfactòries i eficaces generen millores en la rendibilitat i la eficiència